Mikkola, L. ja Saaristo, H. (2010) ”Tamperelaisen kieliyhteisön historiaa”, Virittäjä, 114(3). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/4364 (Viitattu: 2joulukuuta2022).