Idström, A. (2010) ”Metaforan ja ajatuksen käsikirja”, Virittäjä, 114(3). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/4366 (Viitattu: 2joulukuuta2022).