Martin, M. (2010) ”Kielestä yleensä”, Virittäjä, 114(4). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/4381 (Viitattu: 29syyskuuta2020).