Berg, M. (2011) ”Referointi, erittelymuotti ja tekstitaidon koe [Discourse presentations and expository schemes in the Finnish matriculation examination of literary skills]”, Virittäjä, 115(3). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/4548 (Viitattu: 12kesäkuuta2024).