Nissi, R. (2016) ”Kokouskeskustelusta vastinetekstiksi: Yhteisen äänen rekontekstualisointi ja virkatekstin neuvoteltu omistajuus [From meeting interaction to a written rejoinder: Official text and recontextualisation of shared voice]”, Virittäjä, 120(2). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/49774 (Viitattu: 12kesäkuuta2024).