Tammelin-Laine, T. (2015) ”Aletaan alusta. Luku- ja kirjoitustaidottomat aikuiset uutta kieltä oppimassa”, Virittäjä, 119(2). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/50957 (Viitattu: 16heinäkuuta2024).