Haapanen, L. (2016) ”Haastatteludiskurssin rekontekstualisointi sitaateiksi lehtijuttuun [Recontextualising interview discourse into quotations for written media]”, Virittäjä, 120(2). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/51313 (Viitattu: 4heinäkuuta2020).