Salminen, J. (2017) ”Mitä tarkoittaa <i>epäillä</i>? <i>Epäillä</i&gt;-verbin polaarisesta merkitysvariaatiosta nykysuomessa”, Virittäjä, 121(1). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/52322 (Viitattu: 17helmikuuta2020).