Salminen, J. (2017) ”<i>Epäillä</i&gt;-verbin polaarinen kaksihahmotteisuus merkitysmuutoksena”, Virittäjä, 121(1). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/52323 (Viitattu: 7kesäkuuta2020).