Uusitupa, M., Koivisto, V. ja Palander, M. (2017) ”Raja-Karjalan murteet ja raja-alueiden kielimuotojen nimitykset”, Virittäjä, 121(1). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/53121 (Viitattu: 29tammikuuta2023).