Honkola, T. (2016) ”Kielten makro- ja mikroevoluutio: Kielten erkaantumisen tutkiminen evoluutiobiologisista lähtökohdista”, Virittäjä, 120(1). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/55518 (Viitattu: 4maaliskuuta2021).