Honko, M., Jarvis, S. ja Vainio, S. (2019) ”Lukijat sanaston monimuotoisuutta määrittämässä: Leksikaalisen diversiteetin tarkastelua määrällisen ja laadullisen tutkimuksen rajapinnassa”, Virittäjä, 123(1). doi: 10.23982/vir.59025.