Tolvanen, E. (2017) ”Viranomaisviestintää kahdella kielellä: Ruotsin- ja suomenkieliset eläketekstit Suomessa ja Ruotsissa systeemis-funktionaalisesta näkökulmasta”, Virittäjä, 121(1). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/60554 (Viitattu: 15heinäkuuta2024).