Koivistoinen, H. (2017) ”Muuttuva ymmärrys kielenoppimisesta ja -opetuksesta: oppilaiden, vanhempien ja tulevien kielenopettajien näkökulmia”, Virittäjä, 121(1). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/60875 (Viitattu: 7heinäkuuta2020).