Mäntynen, A., Halonen, M., Pietikäinen, S. ja Solin, A. (2012) ”Kieli-ideologioiden teoriaa ja käytäntöä [Theory and practice in the analysis of language ideologies]”, Virittäjä, 116(3). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/6815 (Viitattu: 29lokakuuta2020).