Berg, M. ja Kiiskinen, S. (2013) ”Humanismi, väittely ja (äidinkielen)opetus”, Virittäjä, 117(1). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/7052 (Viitattu: 29syyskuuta2020).