Pietikäinen, S. (2012) ”Kieli-ideologiat arjessa. Neksusanalyysi monikielisen inarinsaamenpuhujan kielielämäkerrassa [Language ideologies in practice: A nexus analysis of a multilingual Inari Sámi speaker’s language biography]”, Virittäjä, 116(3). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/7162 (Viitattu: 29lokakuuta2020).