Lilja, N. (2012) ”<i>Tiedätkö mikä on suo?</i> Kielellisen epäsymmetrian topikalisointi kakkoskielisessä arkikeskustelussa [<i>Do you know what ‘swamp’ means?</i> Topicalising linguistic asymmetry in second-language interaction]”, Virittäjä, 116(4). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/7485 (Viitattu: 21kesäkuuta2024).