Jääskeläinen, A. ja Koivisto, A. (2012) ”Konjunktio, partikkeli vai konnektiivi?”, Virittäjä, 116(4). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/7488 (Viitattu: 28helmikuuta2024).