Kaivapalu, A. (2013) ”Suomen verbit ja verbirektiot vironkielisen suomenoppijan haasteena”, Virittäjä, 117(1). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/7639 (Viitattu: 7maaliskuuta2021).