Mäntynen, A. (2013) ”Etnografinen tutkimus suomalaisuuden representaatioista Ruotsissa”, Virittäjä, 117(1). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/7645 (Viitattu: 30marraskuuta2020).