Salminen, J. (2013) ”Kiellon muodot ja merkitykset”, Virittäjä, 117(1). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/7672 (Viitattu: 22lokakuuta2021).