Mäntynen, A. (2013) ”Suunvuoro”, Virittäjä, 117(1). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/7748 (Viitattu: 22syyskuuta2020).