Eilola, L. (2020) ”Keholliset ja materiaaliset sananselityssekvenssit aikuisten S2-lukutaito-opiskelijoiden luokkahuonevuorovaikutuksessa”, Virittäjä, 124(2). doi: 10.23982/vir.77994.