Lauranto, Y. (2013) ”Suomen kielen imperatiivi – yksi paradigma, kaksi systeemiä [The imperative in Finnish – one paradigm, two systems]”, Virittäjä, 117(2). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/8312 (Viitattu: 15elokuuta2022).