Salminen, J. (2020) ”Epäilemisen merkitys: <i>Epäillä</i>-sanueen polaarinen kaksihahmotteisuus kiellon ja kielteisyyden semantiikan peilinä”, Virittäjä, 124(3). doi: 10.23982/vir.91073.