Lehti, L. (2014) ”Genre ja eetos. Diskursiivisia imagonrakennuskeinoja poliitikkojen blogeissa”, Virittäjä, 118(1). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/9479 (Viitattu: 15heinäkuuta2024).