[1]
V. Ruoppila, ”Seisoalla ja istualla rinnakkaismuotoineen”, Virittäjä, vsk. 51, s. 181, tammi 1947.