[1]
L. Kettunen, ”-uus vai -us?”, Virittäjä, vsk. 51, s. 188, tammi 1947.