[1]
V. Väänänen, ”Latinaisperäisten sanojen etuvokaalia edeltävän c:n ääntämisestä”, Virittäjä, vsk. 51, s. 95, tammi 1947.