[1]
V. Setälä, ”Ettei unohtuisi”, Virittäjä, vsk. 51, s. 99, tammi 1947.