[1]
N. Lid, ”Oslon yliopiston suomalais-ugrilaisten kielten vakinaisen professorin viran perustaminen ja täyttäminen”, Virittäjä, vsk. 51, s. 212, tammi 1947.