[1]
E. Leskinen, ”E. V. Ahtia 80-vuotias”, Virittäjä, vsk. 51, s. 376, tammi 1947.