[1]
L. Hakulinen, ”Komitatiivin lauseopillisesta luonteesta”, Virittäjä, vsk. 51, s. 415, tammi 1947.