[1]
P. Virtaranta, ”Kielitieteen periaateoppia”, Virittäjä, vsk. 51, s. 67, tammi 1947.