[1]
E. A. Saarimaa, ”Kielenhuoltoa ja kielentutkimusta”, Virittäjä, vsk. 51, s. 218, tammi 1947.