[1]
V. Ruoppila, ”Muikun nimitykset suomen murteissa”, Virittäjä, vsk. 66, nro 3, s. 288, tammi 1962.