[1]
O. Ikola, ”Entten tentten teelikamentten: Erään lastenlorun arvoitus”, Virittäjä, vsk. 106, nro 1, s. 85, tammi 2002.