[1]
J. H. Jantunen ja S. Eskola, ”Käännössuomi kielivarianttina: syntaktisia ja leksikaalisia erityispiirteitä”, Virittäjä, vsk. 106, nro 2, s. 184, tammi 2002.