[1]
M. Kauppinen, ”Lukemisen linjaukset äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelmissa”, Virittäjä, vsk. 114, nro 3, syys 2010.