[1]
T. Tammelin-Laine, ”Aletaan alusta. Luku- ja kirjoitustaidottomat aikuiset uutta kieltä oppimassa”, Virittäjä, vsk. 119, nro 2, heinä 2015.