[1]
M. Honko, S. Jarvis, ja S. Vainio, ”Lukijat sanaston monimuotoisuutta määrittämässä: Leksikaalisen diversiteetin tarkastelua määrällisen ja laadullisen tutkimuksen rajapinnassa”, Virittäjä, vsk. 123, nro 1, maalis 2019.