[1]
L. Eilola, ”Keholliset ja materiaaliset sananselityssekvenssit aikuisten S2-lukutaito-opiskelijoiden luokkahuonevuorovaikutuksessa”, Virittäjä, vsk. 124, nro 2, kesä 2020.