Paulaharju, S. ”Kansa murrehavaintojen tekijänä”. Virittäjä, vsk. 12, tammikuuta 1908, s. 124, https://journal.fi/virittaja/article/view/23367.