Airila, M. ”Onko Suomessa Kehitystä Ia > Ja, Iä > Jä?”. Virittäjä, vsk. 46, tammikuuta 1942, s. 90, https://journal.fi/virittaja/article/view/31091.