”Tutkimuspalkintoja”. Virittäjä, vsk. 46, tammikuuta 1942, s. 188, https://journal.fi/virittaja/article/view/31118.