Itkonen, E. ”Tanner, Tunturi, Tundra”. Virittäjä, vsk. 49, tammikuuta 1945, s. 384, https://journal.fi/virittaja/article/view/31491.