Penttilä, A. ”Vieläkin Volter Kilven Kielestä”. Virittäjä, vsk. 51, tammikuuta 1947, s. 38, https://journal.fi/virittaja/article/view/31852.