Joki, A. J. ”T. Lehtisalo 60-vuotias”. Virittäjä, vsk. 51, tammikuuta 1947, s. 109, https://journal.fi/virittaja/article/view/31855.