Tarkiainen, V. ”Mikael Agricolan Suhde Historiaan Ja Maantieteeseen”. Virittäjä, vsk. 51, tammikuuta 1947, s. 129, https://journal.fi/virittaja/article/view/31858.